AfstrZonA0

fid UIDN OIDN A0CODE A0NAAM BEKNR BEKNAAM CODSGD LBLSGD
AfstrZonA0.1 1 1 A0_G_L107_113 Afstroomzone van DOUVEBEEK 5 Leiebekken 1 Stroomgebiedsdistrict Schelde
AfstrZonA0.2 2 2 A0_G_L107_116 Afstroomzone van GROTE SPIERE 6 Bovenscheldebekken 1 Stroomgebiedsdistrict Schelde
AfstrZonA0.3 3 3 A0_G_L107_123 Afstroomzone van KANAAL VAN BRUGGE NAAR SLUIS 2 Bekken van de Brugse Polders 1 Stroomgebiedsdistrict Schelde
AfstrZonA0.4 4 4 A0_G_L107_34 Afstroomzone van RINGSLOT 1 IJzerbekken 1 Stroomgebiedsdistrict Schelde
AfstrZonA0.5 5 5 A0_G_L107_403 Afstroomzone van MOLENBEEK - NEERPEDEBEEK 8 Dijle-en Zennebekken 1 Stroomgebiedsdistrict Schelde
AfstrZonA0.6 6 6 A0_G_L107_600 Afstroomzone van LEYLOOP 11 Maasbekken 2 Stroomgebiedsdistrict Maas
AfstrZonA0.7 7 7 A0_G_L107_601 Afstroomzone van DE AA (RAVELS) 11 Maasbekken 2 Stroomgebiedsdistrict Maas
AfstrZonA0.8 8 8 A0_G_L107_741 Afstroomzone van SPILLEBEEK 11 Maasbekken 2 Stroomgebiedsdistrict Maas
AfstrZonA0.9 9 9 A0_G_L107_859 Afstroomzone van PRINSENLOOP 11 Maasbekken 2 Stroomgebiedsdistrict Maas
AfstrZonA0.10 10 10 A0_G_L107_891 Afstroomzone van VOER (VOEREN) 11 Maasbekken 2 Stroomgebiedsdistrict Maas
AfstrZonA0.11 11 11 A0_G_L107_893 Afstroomzone van GULP 11 Maasbekken 2 Stroomgebiedsdistrict Maas
AfstrZonA0.12 12 12 A0_G_L110_1100 Afstroomzone van ZILVERBEEK 8 Dijle-en Zennebekken 1 Stroomgebiedsdistrict Schelde
AfstrZonA0.13 13 13 A0_G_L111_1022 Afstroomzone van MOLENBEEK (RONSE) 6 Bovenscheldebekken 1 Stroomgebiedsdistrict Schelde
AfstrZonA0.14 14 14 A0_G_L111_1030 Afstroomzone van WATERGANG VAN DE MOERBEKEPOLDER 3 Bekken van de Gentse Kanalen 1 Stroomgebiedsdistrict Schelde
AfstrZonA0.15 15 15 A0_G_L111_1086 Afstroomzone van LOZERBROEKBEEK 11 Maasbekken 2 Stroomgebiedsdistrict Maas
AfstrZonA0.16 16 16 A0_G_L111_1089 Afstroomzone van WITBEEK 11 Maasbekken 2 Stroomgebiedsdistrict Maas
AfstrZonA0.17 17 17 A0_G_L111_1092 Afstroomzone van ZOUW 11 Maasbekken 2 Stroomgebiedsdistrict Maas
AfstrZonA0.18 18 18 A0_G_L111_1102 Afstroomzone van KLEINE A - WILDERTSE BEEK 11 Maasbekken 2 Stroomgebiedsdistrict Maas
AfstrZonA0.19 19 19 A0_G_L111_1104 Afstroomzone van DESPIERREBEEK 5 Leiebekken 1 Stroomgebiedsdistrict Schelde
AfstrZonA0.20 20 20 A0_G_L217_0461 1 IJzerbekken 1 Stroomgebiedsdistrict Schelde
AfstrZonA0.21 21 21 A0_G_L217_0491 1 IJzerbekken 1 Stroomgebiedsdistrict Schelde
AfstrZonA0.22 22 22 A0_G_L217_0961 2 Bekken van de Brugse Polders 1 Stroomgebiedsdistrict Schelde
AfstrZonA0.23 23 23 A0_G_L217_1461 3 Bekken van de Gentse Kanalen 1 Stroomgebiedsdistrict Schelde
AfstrZonA0.24 24 24 A0_G_L217_1961 4 Benedenscheldebekken 1 Stroomgebiedsdistrict Schelde
AfstrZonA0.25 25 25 A0_G_L217_1991 4 Benedenscheldebekken 1 Stroomgebiedsdistrict Schelde
AfstrZonA0.26 26 26 A0_G_L217_1993 4 Benedenscheldebekken 1 Stroomgebiedsdistrict Schelde
AfstrZonA0.27 27 27 A0_G_L217_2461 5 Leiebekken 1 Stroomgebiedsdistrict Schelde
AfstrZonA0.28 28 28 A0_G_L217_2495 5 Leiebekken 1 Stroomgebiedsdistrict Schelde
AfstrZonA0.29 29 29 A0_G_L217_2961 6 Bovenscheldebekken 1 Stroomgebiedsdistrict Schelde
AfstrZonA0.30 30 30 A0_G_L217_2962 6 Bovenscheldebekken 1 Stroomgebiedsdistrict Schelde
AfstrZonA0.31 31 31 A0_G_L217_2963 6 Bovenscheldebekken 1 Stroomgebiedsdistrict Schelde
AfstrZonA0.32 32 32 A0_G_L217_2964 6 Bovenscheldebekken 1 Stroomgebiedsdistrict Schelde
AfstrZonA0.33 33 33 A0_G_L217_2992 6 Bovenscheldebekken 1 Stroomgebiedsdistrict Schelde
AfstrZonA0.34 34 34 A0_G_L217_3461 7 Denderbekken 1 Stroomgebiedsdistrict Schelde
AfstrZonA0.35 35 35 A0_G_L217_3462 7 Denderbekken 1 Stroomgebiedsdistrict Schelde
AfstrZonA0.36 36 36 A0_G_L217_3463 7 Denderbekken 1 Stroomgebiedsdistrict Schelde
AfstrZonA0.37 37 37 A0_G_L217_3491 7 Denderbekken 1 Stroomgebiedsdistrict Schelde
AfstrZonA0.38 38 38 A0_G_L217_3493 7 Denderbekken 1 Stroomgebiedsdistrict Schelde
AfstrZonA0.39 39 39 A0_G_L217_3961 8 Dijle-en Zennebekken 1 Stroomgebiedsdistrict Schelde
AfstrZonA0.40 40 40 A0_G_L217_3962 8 Dijle-en Zennebekken 1 Stroomgebiedsdistrict Schelde
AfstrZonA0.41 41 41 A0_G_L217_3963 8 Dijle-en Zennebekken 1 Stroomgebiedsdistrict Schelde
AfstrZonA0.42 42 42 A0_G_L217_3964 8 Dijle-en Zennebekken 1 Stroomgebiedsdistrict Schelde
AfstrZonA0.43 43 43 A0_G_L217_3965 8 Dijle-en Zennebekken 1 Stroomgebiedsdistrict Schelde
AfstrZonA0.44 44 44 A0_G_L217_3994 8 Dijle-en Zennebekken 1 Stroomgebiedsdistrict Schelde
AfstrZonA0.45 45 45 A0_G_L217_3997 8 Dijle-en Zennebekken 1 Stroomgebiedsdistrict Schelde
AfstrZonA0.46 46 46 A0_G_L217_3998 8 Dijle-en Zennebekken 1 Stroomgebiedsdistrict Schelde
AfstrZonA0.47 47 47 A0_G_L217_4461 9 Demerbekken 1 Stroomgebiedsdistrict Schelde
AfstrZonA0.48 48 48 A0_G_L217_4462 9 Demerbekken 1 Stroomgebiedsdistrict Schelde
AfstrZonA0.49 49 49 A0_G_L217_4991 10 Netebekken 1 Stroomgebiedsdistrict Schelde
AfstrZonA0.50 50 50 A0_G_L217_4992 10 Netebekken 1 Stroomgebiedsdistrict Schelde