AfstrZonA0

 • Titel: Afstroomzone van Vlaams oppervlaktewaterlichaam (A0 afstroomzone)
 • Beschrijving: De afstroomzone wordt aan de hand van het Digitaal hoogtemodel Vlaanderen II voor elk Vlaams waterlichaam afgebakend. Het afstroomgebied van de bovenstroomse lokale waterlichamen 1ste en 2de orde is mee opgenomen in de A0 afstroomzone van de hoofdloop.
 • Data CRS: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/31370
 • Geografische begrenzing:
  • 2.525, 50.674, 5.936, 51.505.
 • Metadata: text/html text/xml
 • Schema als HTML.

Feature schema

 • UIDN: BigDecimal
 • OIDN: BigDecimal
 • A0CODE: String
 • A0NAAM: String
 • BEKNR: Short
 • BEKNAAM: String
 • CODSGD: Short
 • LBLSGD: String
 • SHAPE: MultiPolygon