OGC API Features Potentieel natuurlijke vegetatie

Dit document bevat alle collecties die beschikbaar zijn in de service.
Dit document is ook beschikbaar als application/x-yaml, application/json, application/cbor.
Gebruiksrecht en privacyverklaring geografische webdiensten.

  • Titel: Potentieel natuurlijke vegetatie
  • Beschrijving: De Potentieel Natuurlijke Vegetatie geeft weer welke vegetatie zich zou ontwikkelen bij een natuurlijke verbossing (climaxvegetatie), gebaseerd op de relatie tussen het bodemtype en het daarbij horende natuurlijk bostype.
  • Geografische begrenzing:
    • 2.525, 50.674, 5.936, 51.505.
  • Metadata: text/html text/xml
  • Schema als HTML.