Pnveg

 • Titel: Potentieel natuurlijke vegetatie
 • Beschrijving: De Potentieel Natuurlijke Vegetatie geeft weer welke vegetatie zich zou ontwikkelen bij een natuurlijke verbossing (climaxvegetatie), gebaseerd op de relatie tussen het bodemtype en het daarbij horende natuurlijk bostype.
 • Data CRS: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/31370
 • Geografische begrenzing:
  • 2.525, 50.674, 5.936, 51.505.
 • Metadata: text/html text/xml
 • Schema als HTML.

Feature schema

 • UIDN: BigDecimal
 • OIDN: BigDecimal
 • PNVCODE: Short
 • PNV: String
 • SHAPE: Polygon