RoadSurfaceCategory

 • Titel: Wegverharding
 • Beschrijving: Het type wegverharding van een weg. Geeft aan of het weg al dan niet verhard is.
 • Geografische begrenzing:
  • -180, -90, 180, 90.
 • Metadata: text/html text/xml
 • Schema als HTML.

Feature schema

 • metaDataProperty: Collection
 • description: Collection
 • descriptionReference: Collection
 • identifier: Collection
 • name: Collection
 • boundedBy: Collection
 • location: Collection
 • networkRef: Collection
 • inspireId: Collection
 • beginLifespanVersion: Collection
 • endLifespanVersion: Collection
 • validFrom: Collection
 • validTo: Collection
 • surfaceCategory: Collection
 • FEATURE_LINK: String