OGC API Features Woningbouw- en woonvernieuwingsgebieden

Dit document bevat alle collecties die beschikbaar zijn in de service.
Dit document is ook beschikbaar als application/x-yaml, application/json, application/cbor.
Gebruiksrecht en privacyverklaring geografische webdiensten.

 • Titel: Woningbouwgebieden
 • Beschrijving: Een woningbouwgebied is een afgebakend gebied waarin het Vlaams Gewest de bouw van nieuwe woningen stimuleert via de uitkering van subsidies en tegemoetkomingen. Woningbouwgebieden worden ingesteld krachtens het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997 (BS 19 augustus 1998). Woningbouwgebieden maken deel uit van, sluiten nauw aan op, of liggen binnen een redelijke afstand t.o.v. de bebouwing in een bestaande woonkern.
 • Geografische begrenzing:
  • 2.525, 50.674, 5.936, 51.505.
 • Metadata: text/html text/xml
 • Schema als HTML.
 • Titel: Woonvernieuwingsgebieden
 • Beschrijving: Een woonvernieuwingsgebied is een afgebakend gebied waarbinnen belangrijke inspanningen noodzakelijk zijn om de woonkwaliteit te verbeteren. Een woonvernieuwingsgebied wordt ingesteld krachtens het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997 (BS 19 augustus 1998). Het gaat om gebieden met een hoge concentratie aan woningen met zware gebreken. De bedoeling van de afbakening van woonvernieuwingsgebieden is de gebiedsgerichte inzet van subsidies die krachtens de Vlaamse Wooncode worden toegekend.
 • Geografische begrenzing:
  • 2.525, 50.674, 5.936, 51.505.
 • Metadata: text/html text/xml
 • Schema als HTML.