OGC API Features Werkingsgebieden van wildbeheereenheden

Dit document bevat alle collecties die beschikbaar zijn in de service.

  • Titel: Werkingsgebied wildbeheereenheid
  • Beschrijving: Het werkingsgebied van een wildbeheereenheid omvat verschillende jachtterreinen waarop aan planmatig wildbeheer wordt gedaan, gericht op het handhaven en/of ontwikkelen van een ecologisch verantwoord wildbestand als onderdeel van een breder faunabeheer. De ligging en oppervlakte van het werkingsgebied vormt een¬†belangrijke voorwaarden om als wildbeheereenheid erkend te worden (en blijven) door de Vlaamse overheid.
  • Data CRS: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/31370
  • Geografische begrenzing:
    • 2.525, 50.674, 5.936, 51.505.
  • Metadata: text/html text/xml
  • Schema als HTML.