OGC API Features Oppervlaktewaterlichamen (centerlines) Kaderrichtlijn water

Dit document vermeldt de OGC API-conformiteitsklassen die door deze service worden geïmplementeerd.

Conformiteitsklassen: