OGC API Features Vlaamse Hydrografische Atlas - Zones

Dit document bevat alle collecties die beschikbaar zijn in de service.
Dit document is ook beschikbaar als application/x-yaml, application/json, application/cbor.
Gebruiksrecht en privacyverklaring geografische webdiensten.

 • Titel: VHA-bekken
 • Beschrijving: Een VHA-bekken is het gebied waarvan al het afvloeiende water een reeks stromen, rivieren (en eventueel meren) volgt, tot aan een samenvloeiing van rivieren (of tot aan een meer). Hydrografisch-administratieve eenheid van Vlaanderen, die de ruimtelijke groepering (dissolve) is van captatiezones van de waterlopen die uitmonden in een belangrijke rivier. VHA-bekkens komen overeen met de bekkens zoals bedoeld in Art 20 van het decreet Integraal Waterbeleid.
 • Geografische begrenzing:
  • 2.525, 50.674, 5.936, 51.505.
 • Metadata: text/html text/xml
 • Schema als HTML.
 • Titel: VHA-deelbekken
 • Beschrijving: Een deelbekken vormen een aggregatieniveau tussen enerzijds Bekkens en anderzijds VHA-zones. Een VHA-deelbekken is het gebied waarvan het afvloeiende water een reeks rivieren en beken (en eventueel meren) volgt, tot aan een samenvloeiing van rivieren of beken(of tot aan een meer).
 • Geografische begrenzing:
  • 2.525, 50.674, 5.936, 51.505.
 • Metadata: text/html text/xml
 • Schema als HTML.
 • Titel: VHA-zone
 • Beschrijving: Een VHA-zone is de captatiezone van een VHA-waterloop of deel van een VHA-waterloop. De ligging van de grenzen van de VHA-zones is o.a. gebaseerd op afwatering via oppervlaktewater, reliŽf en op vergelijkbare oppervlakte van de zones onderling.
 • Geografische begrenzing:
  • 2.525, 50.674, 5.936, 51.505.
 • Metadata: text/html text/xml
 • Schema als HTML.