Reisweg

 • Titel: Reiswegen De Lijn
 • Beschrijving: Traject dat een voertuig (lijnbus/tram) van vervoersmaatschappij De Lijn op regelmatige basis aflegt t.b.v. openbaar vervoer van personen, van beginhalte naar eindhalte.
 • Data CRS: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/31370
 • Geografische begrenzing:
  • 2.525, 50.674, 5.936, 51.505.
 • Metadata: text/html text/xml
 • Schema als HTML.

Feature schema

 • UIDN: BigDecimal
 • OIDN: BigDecimal
 • ROUTEID: BigDecimal
 • LIJN: String
 • NAAMLIJN: String
 • DIRID: Short
 • RICHTING: String
 • VARIANTID: String
 • VARIANT: String
 • VOERTUIG: String
 • SHAPE: MultiLineString