Rvvwoning

 • Titel: RVV Bijzondere gebieden Vlaamse Wooncode
 • Beschrijving: Een bijzonder gebied bepaald door de Vlaamse Regering, waarbinnen de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, het investeringsfonds voor grond- en woonbeleid in Vlaams-Brabant, de sociale huisvestingsmaatschappijen binnen hun werkgebied, en de gemeenten op hun grondgebied, een voorkooprecht kunnen uitoefenen op percelen bestemd voor woningbouw, krachtens Art 85, §1, 2de lid, 3° van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (BS 19 augustus 1998).
 • Data CRS: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/31370
 • Geografische begrenzing:
  • 2.525, 50.674, 5.936, 51.505.
 • Metadata: text/html text/xml
 • Schema als HTML.

Feature schema

 • UIDN: BigDecimal
 • OIDN: BigDecimal
 • NISCODE: String
 • SECCODE: String
 • SECNAAM: String
 • SRTTYPEID: Short
 • SRTTYPELAB: String
 • BGUNSTID: BigDecimal
 • BGUNST: String
 • BGUNSTID2: BigDecimal
 • BGUNST2: String
 • BGUNSTID3: BigDecimal
 • BGUNST3: String
 • BGUNSTID4: BigDecimal
 • BGUNST4: String
 • BGUNSTID5: BigDecimal
 • BGUNST5: String
 • BGUNSTID6: BigDecimal
 • BGUNST6: String
 • BGUNSTID7: BigDecimal
 • BGUNST7: String
 • BGUNSTID8: BigDecimal
 • BGUNST8: String
 • BGUNSTID9: BigDecimal
 • BGUNST9: String
 • BGUNSTID10: BigDecimal
 • BGUNST10: String
 • BDRVV: Date
 • EDRVV: Date
 • SHAPE: Polygon