Rvvwenz2

 • Titel: RVV Waterwegen en Zeekanaal
 • Beschrijving: Aaneengesloten zone waarin een Vlaams voorkooprecht is ingesteld krachtens Art 28bis ยง1, van het decreet van 4 mei 1994 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht. Waterwegen en Zeekanaal geniet een recht van voorkoop op de gronden die volgens hun bestemming dienstig kunnen zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap.
 • Data CRS: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/31370
 • Geografische begrenzing:
  • 2.525, 50.674, 5.936, 51.505.
 • Metadata: text/html text/xml
 • Schema als HTML.

Feature schema

 • UIDN: BigDecimal
 • OIDN: BigDecimal
 • SRTTYPEID: BigDecimal
 • SRTTYPELAB: String
 • BGUNSTID: BigDecimal
 • BGUNST: String
 • BDRVV: Timestamp
 • EDRVV: Timestamp
 • SHAPE: Polygon