Rvvven

 • Titel: RVV Vlaams Ecologisch Netwerk
 • Beschrijving: Gebied waarbinnen de Vlaamse Landmaatschappij een voorkooprecht kan uitoefenen, krachtens art 37, §1, 1° van het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997 (BS 10/01/1998): het betreft de gebieden van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), met uitzondering van de goederen uitgesloten door de Vlaamse Regering.
 • Data CRS: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/31370
 • Geografische begrenzing:
  • 2.525, 50.674, 5.936, 51.505.
 • Metadata: text/html text/xml
 • Schema als HTML.

Feature schema

 • UIDN: BigDecimal
 • OIDN: BigDecimal
 • GEBIEDSNR: String
 • CATEGORIE: String
 • SRTTYPEID: Short
 • SRTTYPELAB: String
 • BGUNSTID: BigDecimal
 • BGUNST: String
 • ORDE: Short
 • BDRVV: Timestamp
 • EDRVV: Timestamp
 • SHAPE: MultiPolygon