Rvvschpvrt

 • Titel: RVV nv De Scheepvaart
 • Beschrijving: Aaneengesloten zone waarin een Vlaams voorkooprecht is ingesteld krachtens Art 10 ยง1 van het decreet van 2 april 2004 betreffende de omzetting van de Dienst voor de Scheepvaart in het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap De Scheepvaart. De Scheepvaart geniet een recht van voorkoop op de gronden van het watergebonden gebied die volgens hun bestemming dienstig kunnen zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap.
 • Data CRS: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/31370
 • Geografische begrenzing:
  • 2.525, 50.674, 5.936, 51.505.
 • Metadata: text/html text/xml
 • Schema als HTML.

Feature schema

 • UIDN: BigDecimal
 • OIDN: BigDecimal
 • SRTTYPEID: Short
 • SRTTYPELAB: String
 • BGUNSTID: BigDecimal
 • BGUNST: String
 • ORDE: Short
 • BDRVV: Timestamp
 • EDRVV: Timestamp
 • SHAPE: Polygon