Rvvsbz

 • Titel: RVV Speciale beschermingszones Natuur
 • Beschrijving: Gebied waarin een voorkooprecht is ingesteld in uitvoering van art. 37, §1, 2° en 6° van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (B.S. 10/01/1998). Speciale beschermingszones zijn gebieden die door een EU-lidstaat (o.a. België) werden aangewezen voor bepaalde habitats en/of soorten ter uitvoering van de Vogel- of de Habitatrichtlijn.
 • Data CRS: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/31370
 • Geografische begrenzing:
  • 2.525, 50.674, 5.936, 51.505.
 • Metadata: text/html text/xml
 • Schema als HTML.

Feature schema

 • UIDN: BigDecimal
 • OIDN: BigDecimal
 • HRLCODE: String
 • HRLNAAM: String
 • VRLCODE: String
 • VRLNAAM: String
 • BRONRVVSBZ: String
 • SRTTYPEID: Short
 • SRTTYPELAB: String
 • BEGUNSTID: BigDecimal
 • BGUNST: String
 • ORDE: Short
 • BDRVV: Timestamp
 • EDRVV: Timestamp
 • SHAPE: MultiPolygon