Rvvrup

 • Titel: RVV Ruimtelijke Ordening
 • Beschrijving: Zone waarin door een definitief vastgesteld ruimtelijk uitvoeringsplan, ter verwezenlijking van dat uitvoeringsplan, een voorkoopsrecht is ingesteld conform Art 63 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening. Elk definitief vastgesteld ruimtelijk uitvoeringsplan bepaalt voor elk van die zones welk bestuur, intercommunale, instelling of erkende vennootschap begunstigd is met het voorkooprecht. Indien meerdere instanties begunstigd worden, bepaalt het ruimtelijk uitvoeringsplan een rangorde.
 • Data CRS: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/31370
 • Geografische begrenzing:
  • 2.525, 50.674, 5.936, 51.505.
 • Metadata: text/html text/xml
 • Schema als HTML.

Feature schema

 • UIDN: BigDecimal
 • OIDN: BigDecimal
 • ALGPLANID: String
 • NAAM: String
 • SRTTYPEID: Short
 • SRTTYPELAB: String
 • BGUNSTID: BigDecimal
 • BGUNST: String
 • BGUNSTID2: BigDecimal
 • BGUNST2: String
 • BGUNSTID3: BigDecimal
 • BGUNST3: String
 • BGUNSTID4: BigDecimal
 • BGUNST4: String
 • BGUNSTID5: BigDecimal
 • BGUNST5: String
 • BDRVV: Date
 • EDRVV: Date
 • SHAPE: MultiPolygon