Rvvnr

 • Titel: RVV Natuurreservaat
 • Beschrijving: Gebied waarbinnen krachtens art 33 van het Decreet natuurbehoud een recht van voorkoop ingesteld is: het betreft de vastgestelde uitbreidingszone van een natuurreservaat, gelegen binnen de groen- en bosgebieden, de bosuitbreidingsgebieden en de met al deze gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden aangewezen op de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening, of het VEN.
 • Data CRS: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/31370
 • Geografische begrenzing:
  • 2.525, 50.674, 5.936, 51.505.
 • Metadata: text/html text/xml
 • Schema als HTML.

Feature schema

 • UIDN: BigDecimal
 • OIDN: BigDecimal
 • RESNR: String
 • NAAM: String
 • TYPE: String
 • SRTTYPEID: Short
 • SRTTYPELAB: String
 • BGUNSTID: BigDecimal
 • BGUNST: String
 • ORDE: Short
 • BDRVV: Timestamp
 • EDRVV: Timestamp
 • SHAPE: MultiPolygon