Rvvnir

 • Titel: RVV Natuurinrichtingsprojecten
 • Beschrijving: Een gebied waarbinnen gedurende een bepaalde periode een recht van voorkoop voor de Vlaamse Landmaatschappij van toepassing is (of is geweest), ingevolge de instelling en uitvoering van een natuurinrichtingsproject krachtens het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997.
 • Data CRS: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/31370
 • Geografische begrenzing:
  • 2.525, 50.674, 5.936, 51.505.
 • Metadata: text/html text/xml
 • Schema als HTML.

Feature schema

 • UIDN: BigDecimal
 • OIDN: BigDecimal
 • PRJCODE: String
 • NIRNAAM: String
 • SRTTYPEID: Short
 • SRTTYPELAB: String
 • BGUNSTID: BigDecimal
 • BGUNST: String
 • BDRVV: Date
 • EDRVV: Date
 • SHAPE: MultiPolygon