Rvvlir

 • Titel: RVV Landinrichtingsplan en inrichtingsnota
 • Beschrijving: Gebied, ingesteld in het kader van een landinrichtingsplan, waarbinnen gedurende een bepaalde periode een recht van voorkoop voor de Vlaamse Landmaatschappij van toepassing is (of is geweest), krachtens het decreet betreffende landinrichting van 28 maart 2014. Het recht van voorkoop wordt bekendgemaakt door de publicatie in het Belgisch Staatsblad van het besluit tot vaststelling van het landinrichtingsplan van de Vlaamse Regering of MB. Termijn is hierin opgenomen.
 • Data CRS: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/31370
 • Geografische begrenzing:
  • 2.525, 50.674, 5.936, 51.505.
 • Metadata: text/html text/xml
 • Schema als HTML.

Feature schema

 • UIDN: BigDecimal
 • OIDN: BigDecimal
 • PRJCODE: String
 • LIRNAAM: String
 • SRTTYPEID: Short
 • SRTTYPELAB: String
 • BGUNSTID: BigDecimal
 • BGUNST: String
 • BDRVV: Date
 • EDRVV: Date
 • NUMACINST: String
 • SHAPE: MultiPolygon