Rvviwb

 • Titel: RVV Oeverzones en Overstromingsgebieden Integraal Waterbeleid
 • Beschrijving: Gebieden waarin een Vlaams voorkooprecht is ingesteld krachtens Art. 12 van het decreet van 18 juli 2006 betreffende het integraal waterbeleid (B.S. 14-11-2003). Het gaat om afgebakende overstromingsgebieden en oeverzones.
 • Data CRS: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/31370
 • Geografische begrenzing:
  • 2.525, 50.674, 5.936, 51.505.
 • Metadata: text/html text/xml
 • Schema als HTML.

Feature schema

 • UIDN: BigDecimal
 • OIDN: BigDecimal
 • CODOGOZ: Short
 • NAAMOGOZ: String
 • SRTTYPEID: Short
 • SRTTYPELAB: String
 • BGUNSTID: BigDecimal
 • BGUNST: String
 • BDRVV: Date
 • EDRVV: Date
 • SHAPE: MultiPolygon