Rvvhaven

 • Titel: RVV Havengebieden
 • Beschrijving: Havengebied waarin een Vlaams voorkooprecht is ingesteld, krachtens Art 12 van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens. Aan de Vlaamse havenbesturen is een voorkooprecht toegekend om binnen hun havengebied een (pro)actief grondbeleid te kunnen voeren.
 • Data CRS: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/31370
 • Geografische begrenzing:
  • 2.525, 50.674, 5.936, 51.505.
 • Metadata: text/html text/xml
 • Schema als HTML.

Feature schema

 • UIDN: BigDecimal
 • OIDN: BigDecimal
 • HAVEN: String
 • SHAPE: MultiPolygon