Rvvdvw

 • Titel: Rvv De Vlaamse Waterweg nv
 • Beschrijving: Afbakening de Vlaamse Waterweg waarbinnen een recht van voorkoop kan uitgeoefend worden in het kader van het decreet van 4 mei 1994. Het voorkooprecht kan uitgeoefend op gronden die volgens hun bestemming kunnen bijdragen tot de realisatie van het maatschappelijk doel van de Vlaamse Waterweg nv.
 • Data CRS: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/31370
 • Geografische begrenzing:
  • 2.419, 49.481, 6.488, 51.527.
 • Metadata: text/html text/xml
 • Schema als HTML.

Feature schema

 • UIDN: BigDecimal
 • OIDN: BigDecimal
 • GEOM: BigDecimal
 • SRTTYPEID: Short
 • SRTTYPELAB: String
 • BGUNSTID: BigDecimal
 • BGUNST: String
 • BDRVV: Date
 • EDRVV: Date
 • SHAPE: MultiPolygon