RvvRvkUkw

 • Titel: RVV Ruilverkaveling uit kracht van wet
 • Beschrijving: Gebieden in Vlaanderen, waarbinnen gedurende een bepaalde periode een recht van voorkoop van toepassing is (of van toepassing is geweest), voortvloeiend uit: - de wet op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet van 22 juli 1970 (B.S. 04/09/1970) - de wet tot aanvulling van de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet met bijzondere bepalingen eigen aan het Vlaamse Gewest van 11 augustus 1978 (B.S. 22/09/1978).
 • Data CRS: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/31370
 • Geografische begrenzing:
  • 2.525, 50.674, 5.936, 51.505.
 • Metadata: text/html text/xml
 • Schema als HTML.

Feature schema

 • OIDN: BigDecimal
 • UIDN: BigDecimal
 • VERSDATUM: Timestamp
 • CASEKEY: String
 • SRTTYPEID: Short
 • SRTTYPELAB: String
 • BGUNSTID: BigDecimal
 • BGUNST: String
 • NUMAC: String
 • BDRVV: Date
 • EDRVV: Date
 • SHAPE: MultiPolygon