RvvRvkGiw

 • Titel: RVV Ruilverkaveling grote infrastructuurwerken
 • Beschrijving: Een gebied waarvoor een gebruiksruil is ingesteld of beslist is tot een vereenvoudigde ruilverkaveling krachtens de wet van 12 juli 1976, houdende bijzondere maatregelen inzake ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet bij de uitvoering van grote infrastructuurwerken (B.S. 15/10/1976).
 • Data CRS: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/31370
 • Geografische begrenzing:
  • 2.525, 50.674, 5.936, 51.505.
 • Metadata: text/html text/xml
 • Schema als HTML.

Feature schema

 • OIDN: BigDecimal
 • UIDN: BigDecimal
 • VERSDATUM: Timestamp
 • PRJCODE: String
 • NAAM: String
 • SRTTYPEID: Short
 • SRTTYPELAB: String
 • BGUNSTID: Short
 • BGUNST: String
 • NUMAC: String
 • BDRVV: Date
 • EDRVV: Date
 • SHAPE: MultiPolygon