OGC API Features Percelen Vlaamse en Lokale Overheden

Dit document bevat alle collecties die beschikbaar zijn in de service.

  • Titel: Percelen in eigendom/gebruik van Vlaamse en Lokale Overheidsinstanties
  • Beschrijving: Inventaris van het onroerend goed (op perceelniveau) in eigendom van en/of in gebruik door de Vlaamse en Lokale Overheidsdiensten, welke publiek gedeeld mogen worden.
  • Data CRS: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/31370
  • Geografische begrenzing:
    • 2.525, 50.674, 5.936, 51.505.
  • Metadata: text/html text/xml
  • Schema als HTML.