StrGebDistr

 • Titel: Stroomgebiedsdistrict
 • Beschrijving: In het Decreet Integraal Waterbeleid vind je volgende definitie terug van een stroomgebiedsdistrict: het gebied van land en zee, gevormd door een of meer aan elkaar grenzende stroomgebieden met de bijbehorende eraan toegewezen grondwaterlichamen, dat als de voornaamste eenheid voor stroomgebiedbeheer is omschreven.
 • Data CRS: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/31370
 • Geografische begrenzing:
  • 2.525, 50.674, 5.936, 51.505.
 • Metadata: text/html text/xml
 • Schema als HTML.

Feature schema

 • UIDN: BigDecimal
 • OIDN: BigDecimal
 • CODSGD: Short
 • LBLSGD: String
 • SHAPE: MultiPolygon