Owll

 • Titel: Lijnvormig oppervlaktewaterlichaam
 • Beschrijving: Een oppervlaktewaterlichaam is een onderscheiden (deel van een) stroom, rivier, kanaal of overgangswater dan wel een stilstaand water zoals een meer of een waterbekken. Deze feature bevat de oppervlaktewaterlichamen die als lijn worden voorgesteld. Het gaat om de assen van rivieren, overgangswateren en meren. De data zijn afgeleid van de Waterloopsegmenten van de Vlaamse Hydrografische Atlas.
 • Data CRS: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/31370
 • Geografische begrenzing:
  • 2.525, 50.674, 5.936, 51.505.
 • Metadata: text/html text/xml
 • Schema als HTML.

Feature schema

 • UIDN: BigDecimal
 • OIDN: BigDecimal
 • OWLCODE: String
 • OWLNAAM: String
 • CODORDEOWL: String
 • LBLORDEOWL: String
 • CODCATOWL: Short
 • LBLCATOWL: String
 • CODTYPOWL: String
 • LBLTYPOWL: String
 • CODSTATOWL: String
 • LBLSTATOWL: String
 • A2CODE: String
 • A1CODE: String
 • A1NAAM: String
 • A0CODE: String
 • A0NAAM: String
 • BEKNR: Short
 • BEKNAAM: String
 • CODSGD: Short
 • LBLSGD: String
 • SHAPE: MultiLineString