Owlbekken

 • Titel: Bekken
 • Beschrijving: In het Decreet Integraal Waterbeleid vind je volgende definitie terug van een bekken (of deelstroomgebied): het gebied vanaf waar al het over het oppervlak lopende water, met inbegrip van de eraan toegewezen grondwaterlichamen, een reeks stromen, rivieren, kanalen en eventueel meren volgt, tot een bepaald punt in een waterloop of een kanaal.
 • Data CRS: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/31370
 • Geografische begrenzing:
  • 2.525, 50.674, 5.936, 51.505.
 • Metadata: text/html text/xml
 • Schema als HTML.

Feature schema

 • OIDN: BigDecimal
 • UIDN: BigDecimal
 • BEKNR: Short
 • BEKNAAM: String
 • CODSGD: Short
 • LBLSGD: String
 • SHAPE: MultiPolygon