AfstrGebA2

 • Titel: Afstroomgebied van oppervlaktewaterlichaam (A2 afstroomgebied)
 • Beschrijving: Afstroomgebied van een Vlaams waterlichaam of een lokaal waterlichaam 1ste of 2de orde, afgebakend aan de hand van het Digitaal hoogtemodel Vlaanderen II.
 • Data CRS: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/31370
 • Geografische begrenzing:
  • 2.525, 50.674, 5.936, 51.505.
 • Metadata: text/html text/xml
 • Schema als HTML.

Feature schema

 • UIDN: BigDecimal
 • OIDN: BigDecimal
 • A2CODE: String
 • OWLCODE: String
 • OWLNAAM: String
 • A1CODE: String
 • A1NAAM: String
 • A0CODE: String
 • A0NAAM: String
 • BEKNR: Short
 • BEKNAAM: String
 • CODSGD: Short
 • LBLSGD: String
 • SHAPE: MultiPolygon