AfstrGebA1

 • Titel: Intermediair afstroomgebied (A1 afstroomgebied)
 • Beschrijving: Een intermediair afstroomgebied wordt afgebakend voor elk Vlaams en lokaal waterlichaam 1ste orde aan de hand van het Digitaal hoogtemodel Vlaanderen II. Het afstroomgebied van de bovenstroomse lokale waterlichamen 2de orde, is mee opgenomen in het A1 Afstroomgebied van de hoofdloop.
 • Data CRS: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/31370
 • Geografische begrenzing:
  • 2.525, 50.674, 5.936, 51.505.
 • Metadata: text/html text/xml
 • Schema als HTML.

Feature schema

 • UIDN: BigDecimal
 • OIDN: BigDecimal
 • A1CODE: String
 • A1NAAM: String
 • A0CODE: String
 • A0NAAM: String
 • BEKNR: Short
 • BEKNAAM: String
 • CODSGD: Short
 • LBLSGD: String
 • SHAPE: MultiPolygon