OGC API Features Van nature overstroombare gebieden

Dit document bevat alle collecties die beschikbaar zijn in de service.
Dit document is ook beschikbaar als application/x-yaml, application/json, application/cbor.
Gebruiksrecht en privacyverklaring geografische webdiensten.

Nog

  • Titel: Van nature overstroombare gebieden
  • Beschrijving: Een van nature overstroombaar gebied (NOG) is gelijk gesteld aan een aaneengesloten geheel van alluviale gronden, veengebieden en poldergronden zoals deze gekarteerd zijn op de bodemkaart van BelgiŽ (opgesteld in de periode 1947-1973, gepubliceerd op schaal 1:20.000). De aard van de overstroming (vanuit waterlopen of vanuit zee) bepaalt de differentiatie in de NOG's. Afbakening en differentiatie van NOG in gebieden die niet bodemkundig in kaart zijn gebracht is toegevoegd o.b.v. expert-interpretatie. Bodems ontstaan door colluviatie zijn eveneens opgenomen in NOG-bestand.
  • Geografische begrenzing:
    • 2.525, 50.674, 5.936, 51.505.
  • Metadata: text/html text/xml
  • Schema als HTML.