OGC API Features kwetsbare gebieden Nitraatrichtlijn

Dit document vermeldt de OGC API-conformiteitsklassen die door deze service worden geïmplementeerd.

Conformiteitsklassen: